Catalog

G&G Ceramic JET-B

G&G Ceramic JET-B

Unități de filtrare concepute pentru eliminarea prafului gazelor de ardere fierbinți care conțin scântei și particule fierbinți. Acestea sunt unități de filtrare echipate cu inserții de filtru din ceramică rezistente la temperaturi ridicate, cu un punct de topire de 1200°C. Filtrele sunt echipate cu regenerare automată folosind aer comprimat. Unitățile de filtrare ating o eficiență ridicată a filtrării – peste 99%. Temperatura maximă de funcționare pentru filtrarea gazelor arse este de 900°C.

Domeniul de utilizare:
Desprăfuirea cazanelor pe biomasă, desprăfuirea cazanelor pe cărbuni, desprăfuirea gazelor de ardere din furnale, din cuptoare pentru sticlă și din alte aplicații speciale.

Catalogul filtrelor ceramice G&G Ceramic JET-B cu linkuri pentru descărcarea fișelor tehnice, a desenelor DWG și a modelelor STEP poate fi găsit AICI sau făcând clic pe butonul de mai jos.

Katalog G&G Ceramic JET-B

Filtre pentru gaze arse

Filtrul G&G Ceramic JET este un echipament de filtrare destinat desprăfuirii gazelor arse, rezultate din arderea combustibilului solid în sursele de ardere. Datorită construcției acestora, unitățile de filtrare sunt folosite pentru desprăfuirea cazanelor de ardere a biomasei. Caracteristica de bază a echipamentului de filtrare este rezistența împotriva particulelor fierbinți și a resturilor de combustibil nearse, care apar în gazele arse ca urmare a arderii biomasei. Gazele arse intră în unitatea de filtrare prin intermediul unei clapete de separare interioare, fiind dirijate în partea inferioară a echipamentului de filtrare, astfel încât să apară o încălzire uniformă a dulapului unității de filtrare. Gazele arse trec prin agentul de filtrare în direcția în sus, în camera curată a filtrului și apoi, prin orificiul pentru gaze arse, în ventilatorul de evacuare.

Amplasarea ventilatorului de evacuare

Ventilatorul de evacuare este amplasat întotdeauna după filtrul de evacuare, în calea gazelor filtrate. Comanda ventilatorului este asigurată în funcție de subpresiunea conductei gazelor arse înainte de conexiunea la cazan. Ventilatorul de evacuare, cu ajutorul convertorului de frecvență, va menține condiții constante de subpresiune, astfel încât să nu fie influențată funcționarea cazanului. Filtrul pentru gaze arse este prevăzut întotdeauna cu bypass pentru gazele arse, astfel încât, în cadrul reviziilor și al controalelor de întreținere, echipamentul de filtrare să poată fi scos din funcțiune, iar realizarea controalelor sau a reparațiilor să se asigure fără a fi necesară scoaterea din funcțiune a cazanului.

Agent de filtrare ceramic

Elementele de filtrare sunt tije ceramice refractare, care au o rezistență termică ridicată, de până la 1200°C. Elementele de filtrare sunt amplasate în interiorul dulapului de filtrare, în poziție verticală, cu ieșirea gazelor arse filtrate prin partea superioară a filtrului. Separarea cenușii are loc pe suprafața exterioară a tijelor ceramice. Regenerarea tijelor ceramice are loc prin suflare cu ajutorul impulsurilor de aer comprimat, în mod ciclic, în timpul exploatării unității de filtrare. Captarea cenușii are loc, în varianta standard, în containere pentru cenușă integrate, care vor fi golite periodic de către persoana de deservire a cazanului. În cazul cazanelor cu funcționare continuă, unitățile de filtrare sunt prevăzute cu un sistem automat de eliminare a cenușii. În cazul unor construcții la înălțime mai mică, îndepărtarea cenușii este realizată prin intermediul unui fund mobil al filtrului, apoi cu ajutorul unui transportor cu șurub, în coșul de gunoi. Echipamentul de filtrare este izolat termic pe toată căptușeala și este prevăzut cu un cablu de încălzire electric, pentru temperarea dulapului de filtrare și limitarea condensării gazelor arse, în momentul pornirii sau al opririi cazanului, la o temperatură scăzută a gazelor arse. Echipamentul de filtrare nu trebuie să fie echipat cu un buncăr piramidal de golire a cenușii, datorită unor dimensiuni de construcție reduse, impuse de instalarea directă în zona cazanului.