Engineering

Oferim studii complete și consultanță în domeniul filtrării industriale, al curățării gazelor reziduale și al celor de arse, în diferite ramuri industriale. În continuare ne ocupăm de efectuarea unor studii în domeniul tehnologiei de îndepărtare a mirosurilor neplăcute, apărute în cazul prelucrării și al depozitării unor substanțe odorante, greu degradabile (oxidante).

Engineering
FILTRAREA INDUSTRIALĂ
01

FILTRAREA INDUSTRIALĂ


Dintre toate separatoarele, filtrele industriale ating performanțe de separare maxime, și, astfel, limite de concentrație minime la ieșire, sub 1 mg/m3. Filtrele industriale se clasifică în funcție de forma și de varianța tehnică a elementelor de filtrare. În practică, putem observa filtre sub formă de furtun, cartuș, sac, lamelă ș.a.m.d. Filtrele industriale se pot clasifica și prin modul de regenerare a elementelor de filtrare.
MODIFICAREA SEPARATOARELOR ELECTROSTATICE ÎN FILTRE DIN MATERIAL TEXTIL
02

MODIFICAREA SEPARATOARELOR ELECTROSTATICE ÎN FILTRE DIN MATERIAL TEXTIL


Ne ocupăm de studii și de consultanță în domeniul transformării separatoarelor electrostatice existente în filtre mai eficiente, din material textil, în diferite unități industriale (centrale electrice, centrale termice, unități de incinerare a deșeurilor, turnătorii, fabrici de ciment ș.a.m.d.). Efectuăm studii pentru surse locale mici și pentru blocuri industriale mari, pentru intervalul de debit al gazelor arse între 20.000 - 3.000.000 m3/h.
CURĂȚAREA GAZELOR ARSE ȘI A GAZELOR REZIDUALE
03

CURĂȚAREA GAZELOR ARSE ȘI A GAZELOR REZIDUALE


Ne ocupăm de studii și de consultanță în domeniul tehnologiei de reducere și de îndepărtare a concentrației de substanțe SOx, NOx, PCDD, PCDF, VOC și TZL în diferite unități industriale, precum centrale electrice, centrale termice, unități de incinerare a deșeurilor, turnătorii, fabrici de ciment ș.a.m.d. Efectuăm studii pentru surse locale mici și pentru blocuri industriale mari, pentru intervalul de debit al gazelor arse între 10.000 - 3.000.000 m3/h. În continuare, ne ocupăm cu studii privind modernizarea și intensificarea surselor existente.
REDUCEREA CONCENTRAȚIEI DE MERCUR DIN GAZELE ARSE
04

REDUCEREA CONCENTRAȚIEI DE MERCUR DIN GAZELE ARSE


Ne ocupăm de studii și de consultanță în domeniul tehnologiei pentru reducerea și îndepărtarea concentrației de mercur din gazele arse, produse prin arderea cărbunelui brun în centrale electrice și ăn centrale termice. Efectuăm studii pentru surse locale mici și pentru blocuri industriale mari, pentru intervalul de debit al gazelor arse între 10.000 - 3.000.000 m3/h.
ASPIRATOARE INDUSTRIALE
05

ASPIRATOARE INDUSTRIALE


Ne ocupăm de studii și consultanță în domeniul tehnologiei procesului de aspirare industrială și al tehnologiei de curățenie în diferite unități industriale (centrale electrice, centrale termice, unități de incinerare a deșeurilor, turnătorii, fabrici de ciment ș.a.m.d.). În continuare, ne ocupăm de studii privind modernizarea unităților existente.
DEZODORIZAREA MIROSULUI NEPLĂCUT
06

DEZODORIZAREA MIROSULUI NEPLĂCUT


Ne ocupăm cu studii și de consultanță în domeniul îndepărtării mirosurilor neplăcute, din cadrul diferitelor unități și ramuri industriale. Este vorba, în special, despre îndepărtarea substanțelor de tipul sulfură de hidrogen - H2S, amoniac - NH3, mercaptani, substanțe volatile ș.a.m.d.
SISTEME DE ABURIRE PENTRU REDUCEREA PRAFULUI
07

SISTEME DE ABURIRE PENTRU REDUCEREA PRAFULUI


Ne ocupăm de studii și consultanță în domeniul tehnologiilor de reducere a prafului din aer, cu ajutorul sistemului de aburire sub presiune. Scopul „Aburirii” este reducerea prafului în cadrul transportului și al depozitării combustibilului (de ex. cărbune, biomasă) și ale altor materiale vărsate. Folosirea aburirii sub presiune este recomandată în punctele de revărsare ale benzilor transportoare, acolo unde, din punct de vedere economic sau tehnic, nu este rentabilă introducerea unui sistem de aspirare industrială.
TRANSPORTUL PNEUMATIC AL MATERIALELOR VĂRSATE
08

TRANSPORTUL PNEUMATIC AL MATERIALELOR VĂRSATE


Oferim efectuarea unor studii, proiectare și consultanță în domeniul tehnologiei privind transportul pneumatic al materialelor vărsate. Ne ocupăm nu numai de proiectarea unor noi sisteme de transport pneumatic, ci și de evaluarea și de modernizarea sistemelor de transport pneumatic existente. În prezent, majoritatea centralelor electrice și termice, a turnătoriilor și a fabricilor de ciment pe cărbune sunt echipate cu filtre electrostatice, în scopul separării cenușii și a diferitelor componente cu praf din gazele arse.

Exemple ale echipamentelor noastre în practică

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Suntem G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Mai multe despre noi

G&G filtration
filtrare pentru întreaga lume

G&G Výroba

Dispunem de mult mai mult! Citiți catalogul nostru