Engineering

Filtrarea industrială

Filtrarea industrială

Oferim studii complete și consultanță în domeniul filtrării industriale, al curățării gazelor reziduale și al celor de arse, în diferite ramuri industriale. În continuare ne ocupăm de efectuarea unor studii în domeniul tehnologiei de îndepărtare a mirosurilor neplăcute, apărute în cazul prelucrării și al depozitării unor substanțe odorante, greu degradabile (oxidante).

Studiul este realizat de către departamentul nostru de engineering, vezi contactul.

Filtrele industriale, dintre toate separatoarele, ating performanțe de separare maxime, astfel și limitele de concentrație minime, sub 1 mg/m3. Filtrele industriale se clasifică în funcție de forma și de varianța tehnică a elementelor de filtrare. În practică, putem observa filtre sub formă de furtuncartușsac, lamelă ș.a.m.d. Filtrele industriale se pot clasifica și prin modul elementelor de filtrare. Regenerarea filtrelor industriale se realizează prin câteva metode. În timpul exploatării filtrului, se folosește cel mai frecvent regenerarea prin suflare prin impulsuri, în cadrul căreia se utilizează energia aerului comprimat (în special în cazul filtrelor cu furtunuri sau cu cartușe). La filtrele cu saci se folosește, în general, regenerarea prin suflare inversă, în cadrul căreia partea filtrului se oprește pentru un timp scurt și este suflată cu aer extern. Unul dintre factorii cei mai importanți în proiectarea filtrelor este alegerea corectă a materialului elementului de filtrare. În cadrul alegerii materialului, este necesar să se acorde atenție unor puncte de vedere de bază, precum structura stratului de filtrare (diametrul fibrelor, porozitatea, grosimea stratului, tratamentul de suprafață), proprietățile mecanice, termice, chimice și electrice ale materialului textil. Proprietățile de separare ale materialului textil depind de structura stratului de filtrare fibros. Procesul de filtrare din cadrul filtrării industriale este format din trei etape: În prima etapă, particulele se separă la nivelul fibrelor individuale ale părții frontale ale stratului de filtrare, cu respectarea acelorași principii ca în cazul filtrării cu aer, adică în special prin difuzie, prin inerție și prin interceptare. În etapa intermediară, particulele din cadrul stratului se separă, în special, pe particulele deja separate și, datorită lanțurilor apărute și a clusterelor de particule plane, are loc transferul fibrelor. În etapa finală are loc umplerea porilor pe partea frontală a stratului și particulele separate formează la suprafața stratului o turtă de filtrare, de forma stratului de particule separate, care acționează în continuare ca strat granulat poros pentru separarea altor particule. Odată cu creșterea grosimii turtei de filtrare are loc creșterea pierderii de presiune. Pentru depășirea unei anumite pierderi de presiune, este necesară îndepărtarea stratului de particule (turta de filtrare) - regenerarea materialului de filtrare sau regenerarea filtrului. Marea majoritate a filtrelor industriale este reprezentată de filtrele cu furtunuri, așa numitele „bag filter”, la care furtunurile pot avea diferite forme (circulare, ovale). Aceste filtre se folosesc de la debite de 1000 m3/h până la debite de milioane de m3/h, așa numitele „bag house filters”.
Domeniul energiei

Domeniul energiei


Ne desfășurăm activitatea în domeniul energiei, în cadrul căruia ne ocupăm de studii privind soluții de sistem complete, cu accent pe reducerea substanțelor toxice gazoase și solide. Efectuăm studii pentru surse locale mici și pentru blocuri electrice mari, pentru intervalul de debit al gazelor arse între 1000 – 3.000.000 m3/h.

 • Centrale electrice și centrale termice
 • Camere de cazane și stații de încălzire locale
 • Unități de incinerare
 • Pregătirea și depozitarea diferitelor tipuri de combustibil (biomasă, RDF…)
desprăfuirea turnătorilor

Turnătorii, uzine metalurgice și oțelării


Reducerea substanțelor toxice solide și gazoase, în cadrul fabricării și al prelucrării oțelurilor și ale diferitelor tipuri de aliaje pe bază de Al, Zn, Mg, Cu, Ti ș.a.m.d.

 • Pregătirea materialului pentru topire – uscare, separare și presare
 • Pregătirea matrițelor și a miezurilor – tratarea nisipului, fabricarea matrițelor și a miezurilor, reciclarea acestora
 • Topirea – topirea, turnarea în matrițe, modificarea, îndepărtarea zgurii, curățarea cuptorului
 • Tratarea pieselor turnate – lovirea miezurilor, șlefuire, sablare, prelucrare
 • Prelucrarea metalelor – tăiere, șlefuire, sudare și prelucrarea metalelor
desprăfuirea producției de lemn

Industria de prelucrare a lemnului


Reducerea substanțelor toxice solide în cadrul fabricării diferitelor tipuri de plăci (PAL, laminate ș.a.m.d.); în continuare, ne ocupăm de reducerea prafului în industria de prelucrare a lemnului.

 • Fabricarea materialelor sub formă de plăci și de mobilier
 • Producția de cherestea – ferăstraie și gatere
extragerea prafului alimentar

Industria alimentară


Reducerea substanțelor toxice solide și gazoase și reducerea prafului din aer în industria alimentară.

 • Fabrici de zahăr
 • Mori
 • Fabrici de bere
desprăfuirea cuptoarelor de cocs

Extragerea și prelucrarea mineralelor


Reducerea prafului din aer, în cadrul extragerii și al prelucrării mineralelor.

 • Extragerea și prelucrarea cărbunelui, inclusiv transportul acestuia
 • Cuptoare de cocsificare
 • Extragerea și prelucrarea pietrei
 • Extragerea și prelucrarea calcarului și a dolomitului (unități de fabricare a varului, a cimentului, a mortarului, a produselor ceramice, fabrici de amestec de beton asfaltic și producția de cretă)
Extracția plantelor de zinc

Industria chimică


Reducerea substanțelor toxice solide și gazoase și reducerea prafului din aer în industria chimică.

 • Producția de alb de zinc
 • Uscătorii (de ex. sare de amoniu ș.a.m.d.)
 • Unități de galvanizare