Engineering

Optimizarea CFD a sistemelor de aspirație pentru filtrele industriale

Optimizarea CFD a sistemelor de aspirație pentru filtrele industriale

Oferim studii și consultanță în domeniul modernizării și al optimizării sistemelor și unităților de filtrare existente. Departamentul nostru de proiectare este dotat cu echipamente dintre cele mai moderne și cu un software care folosește optimizarea și simularea CFD. Suntem capabili să asigurăm optimizarea și îmbunătățirea parametrilor de exploatare ai diferitelor tipuri de echipamente de filtrare.

Studiul este realizat de către departamentul nostru de engineering, vezi contactul.

În diferite unități industriale sunt instalate multe echipamente de filtrare, exploatate timp de zeci de ani. Unele dintre aceste unități sunt învechite și nerentabile. Costurile de exploatare a unor astfel de echipamente pot fi destul de ridicate, ceea ce se poate manifesta printr-un grad ridicat de uzură a materialelor de filtrare, un consum ridicat de aer comprimat ș.a.m.d. În scopul menținerii unor costuri de exploatare optime pentru filtrele textile industriale, este necesară efectuarea regenerării materialelor de filtrare textile înfundate. Acest proces de regenerare poate fi declanșat în funcție de pierderea de presiune sau în funcție de intervalele de timp stabilite. De obicei, se folosește declanșarea procesului de regenerare în funcție de pierderea de presiune la nivelul filtrului. Programul de comandă este astfel configurat încât pierderea de presiune să se situeze în jurul valorii optime. Regenerarea propriu zisă poate fi asigurată, în principal, în două moduri: prin suflare inversă sau prin regenerare cu impulsuri. Un parametru de exploatare important al filtrului este pierderea de presiune operațională, care reprezintă partea cea mai semnificativă a pierderii totale de presiune la nivelul tractului gazelor arse, în funcție de care se dimensionează ventilatoarele de fum. Aceasta înseamnă că pierderea de presiune la nivelul filtrului influențează în mod direct costurile de exploatare, nu numai pentru echipamentul de separare, ci și pentru întregul bloc. Pierderea de presiune operațională a filtrului este strâns legată de eficiența procesului de regenerare, adică de capacitatea de a îndepărta turta de filtrare captată la suprafața furtunurilor de filtrare, în timpul procesului de filtrare. În prezent, se folosesc în măsură mai mare filtrele industriale cu regenerare prin impulsuri. Dezavantajul regenerării prin impulsuri este necesitatea folosirii unui mediu de aer comprimat, care este costisitor. Eficiența rezultată pentru procesul de regenerare prin impulsuri este influențată semnificativ de câțiva factori: Condiția de bază este asigurarea regenerării uniforme a tuturor suprafețelor de filtrare. Filtrele cu suflare prin impulsuri sunt fabricate sub formă de furtunuri, a căror regenerare are loc pe rânduri. Pentru fiecare rând, aerul comprimat este distribuit cu ajutorul unei supape comune, cu membrană și o țeavă de distribuție. Este necesară asigurarea unei eficiențe a regenerării identice, la nivelul tuturor furtunurilor. În continuare, este necesară asigurarea unei regenerări aproximativ uniforme, de-a lungul fiecărui furtun de filtrare. Acest lucru depinde de dispunerea constructivă a echipamentelor de regenerare, formate din duza de ieșire din țeava de distribuție și duza de amestec (Venturi) de la gura furtunului. Întrucât consumul de aer comprimat reprezintă un parametru important care influențează costurile de exploatare a filtrului, este necesară folosirea optimă a energiei aerului comprimat, în vederea unui proces de regenerare prin impulsuri eficient. Acest lucru depinde, din nou, de dispunerea constructivă a sistemului de regenerare, dar și de țeava de distribuție în sine. Un alt factor important este asigurarea, pe cât posibil, a unui flux uniform al gazului aspirat în canalul de intrare și în cel de ieșire și, nu în ultimul rând, în dulapul propriu al echipamentului de filtrare, prin aceasta asigurându-se solicitarea uniformă a furtunurilor de aspirație.